ARTIKELEN

Een overzicht van alle gepubliceerde artikelen door Martine Delfos  is te vinden op de CV-pagina. Op de CV-pagina staan ook alle hoofdstukken die in boeken gepubliceerd zijn. Een aantal van deze artikelen en hoofdstukken zijn vanaf de huidige pagina te downloaden. Het is de bedoeling dat bij sommige artikelen een toevoeging gemaakt wordt waarbij de meest recente informatie verwerkt is. Daar waar interviews aanvullende informatie geven, worden deze ook geplaatst. Ze zijn hieronder aan te klikken of te vinden op de webpagina met het betreffende onderwerp, bijvoorbeeld autisme op de pagina van het boek over autisme: Een vreemde wereld.

De artikelen met zijn als PDF-bestand op de site geplaatst. Om het bestand te kunnen lezen heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Op de meeste computers is dit aanwezig, indien dit niet het geval blijkt te zijn is het programma gratis te downloaden bij www.adobe.nl.


Maak gebruik van de onderstaande koppelingen om direct naar een specifiek onderwerp te gaan, of scroll naar beneden om de lijst van bovenaf door te lopen.


Algemeen Autisme Computer Eet-stoornissen Gespreks-voering Kinder-rechten Media invloed Onderwijs Sekseverschillen Seksualiteit Trauma

> Algemeen 

Titel

Opgroeien onder moeilijke gezinsomstandigheden. Over beschikbaarheid, echtheid en bescheidenheid.

Publicatie

Tijdschrift, PSC Magazine, p.6-9, 2015

Omschrijving

Een interview met Martine Delfos.

Download

PDF, 190kB

 

Titel

Bedankt dat je nadenkt

Publicatie

Krantenartikel, NRC next, 15 augustus, 2015

Omschrijving

 

Download

PDF, 245kB

 

Titel

Hoge verwachtingen, vermoeide kinderen?

Publicatie

Krantenartikel, Antilliaans Dagblad, 31 januari, 2015

Omschrijving

 

Download

PDF, 997kB

 

Titel

"Laat pubers gewoon weer worstelen"

Publicatie

Krantenartikel, Algemeen Dagblad, 3 april, 2010

Omschrijving

 

Download

PDF, 2,22 MB

 

Titel

Echtscheiding trekt de samenleving uit elkaar

Publicatie

Internet, www.cvkoers.nl, 2007

Omschrijving

Artikel over echtscheiding en de minister van Jeugd en Gezin. In het artikel worden uitspraken van Martine Delfos aangehaald.

Download

PDF, 94 kB of ga naar de internet pagina en klik daarvoor hier

 

Titel

over (on)maakbaarheid van kinderen, ‘Kinderen worden moe van die hang naar perfectie’

Publicatie

Internet, www.opvoedendoejezo.kro.nl, 2007

Omschrijving

Een interview met Martine Delfos.

Download

PDF, 80 kB of ga naar de internet pagina en klik daarvoor hier

 

Titel

Laat je kinderen nou eens met rust

Publicatie

Internet, www.simplifylife.nl2006

Omschrijving

Een interview met Martine Delfos waarin ze pleit voor minder bemoeienis.

Download

PDF, 830kB

 

Titel

Gooi kinderen niet voor de wolven, maar stel grenzen en trotseer de protesten.

Publicatie

Krantenartikel, NRC Handelsblad, 2 & 3 september, jaargang 36, nr. 285, p. 17, 2006

Omschrijving

Veel ouders geven het idee van opvoeding op, als hun kinderen gaan puberen. Ze denken niet op te kunnen tegen de invloed van vrienden en internet. Maar volwassenen, overheid incluis, moeten kinderen juist een mening geven en hen stimuleren daarover na te denken.

Download

PDF, 12kB

 

Titel

‘Ik ben een hulpverlener in hart en nieren’

Publicatie

Door Olaf Stomp in SoziO, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, september, jaargang 11, nr. 71, p. 6-10,  2006

Omschrijving

Een interview over de drijfveren van Martine Delfos, haar visie op hulpverlening en de kritiek op de bureaucratisering ervan. ‘Mensen helpen. Dat zit in mijn botten.’

Download

PDF, 176kB

 

Titel

Communiceren is contact

Publicatie

Tijdschriftartikel, De wereld van het jonge kind, juni, p. 300-303, 2006

Omschrijving

Artikel over communiceren met kinderen.

Download

PDF, 209 kB

 

Titel

Delphi

Publicatie

Tijdschrift 0|25, in de periode van juni 2002 tot en met mei 2004

Omschrijving

Serie columns

Download

Ga naar de Delphi pagina door hier te klikken

 

Titel

Afscheid van het normale kind

Publicatie

Tijdschriftartikel, PIP, Pedagogiek in Praktijk, februari, p.28-186, 2004

Omschrijving

Artikel over de toename aan diagnoses bij kinderen en de rol van het kind in de huidige tijd.

Download

PDF, 317kB

  

Titel

Werken is nepspelen

Publicatie

Tijdschriftartikel serie School is ook opvoeden, De wereld van het jonge kind, januari, p.130-133, 2004

Omschrijving

Artikel over spelend leren, overgang van intern naar extern leren.

Download

PDF, 173 kB

 

Titel

Een jongen is geen meisje

Publicatie

Tijdschriftartikel serie School: Leren en Opvoeden, De wereld van het jonge kind, februari, p. 185-186, 2004

Omschrijving

Artikel over sekseverschillen in het onderwijs.

Download

PDF, 245 kB

  

Titel

Overontwikkelen: eisen en verwennen

Publicatie

Tijdschriftartikel serie: School: Leren en Opvoeden, De wereld van het jonge kind, april, p.239-242, 2004

Omschrijving

We omringen kinderen met meer zorg dan ooit, met soms averechtse effecten. We eisen van kinderen ook meer prestaties dan ooit. Hoe zit het eigenlijk met het stellen van grenzen in onze welvaartmaatschappij?

Download

PDF, 195 kB

 

Titel

Seks, moet je daarover praten?

Publicatie

Tijdschriftartikel serie: School: Leren en Opvoeden, De wereld van het jonge kind, december, p.117-120, 2004

Omschrijving

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met de wereld van het jonge kind. Grote en kleine vraagstukken worden hen voorgelegd en het is niet altijd eenvoudig om daarop in te gaan. Hoewel het hun taak is om met kinderen te communiceren, worden ze er in hun opleiding niet of nauwelijks in getraind. Op het spreken over moeilijke onderwerpen worden ze nauwelijks voorbereid.

Download

PDF, 177 kB

   

Titel

Het aangevreten Marokkaanse zelfbeeld

Publicatie

geschreven in 1996, niet gepubliceerd

Omschrijving

Dit artikel over de oorzaak van problematiek bij Marokkaanse gezinnen is nooit gepubliceerd. Het is geschreven in 1996. Toen nog voorbarig leek het, maar aan actualiteit heeft het tot op heden nog niet ingeboet. De column in 0/25 van juli 2002 aangevreten zelfbeeld handelt hier ook over en pleit voor een onderkennen van de onmogelijkheid van een echte tweede generatie bij een belangrijk deel van de  Marokkaanse mensen in Nederland.

Download

PDF, 110kB

    

Titel

Het kind en de onbescheidenheid van de volwassene

Publicatie

Artikel in jaarboek, Jongeren en geweld, Janusz Korczak Stichting, Amsterdam: Uitgeverij Narratio, 2002

Omschrijving

 

Download

PDF, 90kB

 

Titel

Een negatieve spiraal door pleegangst

Publicatie

Hoofdstuk in boek, (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag?!, M.F. Delfos & N. Visscher (Red.). Amsterdam: SWP, 2001.

Omschrijving

In het boek staat een hoofdstuk van Martine Delfos over de specifieke angsten die het pleegkind zijn met zich meebrengt: In een negatieve spiraal door pleegangst. Het pleegschap is per definitie een tijdelijke bestaan. Het bij elkaar wonen en leven is geen vanzelfsprekendheid. Een pleegkind is gekomen en kan ook weer moeten gaan. Voor pleegouders, pleegkind en pleegfamilie een specifieke taak om daarmee om te gaan. Het pleegschap brengt zijn eigen angsten voor kind, brusjes, ouders en familie met zich mee.

Download

PDF, 336kB

  

Titel

Borderline, een wisselend beeld

Publicatie

Hoofdstuk in boek, (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag?!, M.F. Delfos & N. Visscher (Red.). Amsterdam: SWP, 2001.

Omschrijving

In het boek staat een hoofdstuk van Martine Delfos over de borderline: Borderline, een wisselend beeld. De geschiedenis van de diagnose borderline wordt geschetst en getracht wordt tot de kern van de problematiek te komen: een stoornis in de aandachtshuishouding (Attention Seeking Disorder) die zowel door aanleg als door omgeving gestimuleerd kan worden. De specifieke problemen die dat in een pleeggezin met zich meebrengt, krijgt daarbij aandacht.

Download

PDF, 276kB

 

Titel

De wetenschap als loverboy

Publicatie

Tijdschriftartikel, PIP, Pedagogiek in Praktijk, december, 22, p.20-25, 2004

Omschrijving

Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap 7. De tijden van wetenschap, die in deze serie [artikelen] ter discussie staan, laten wetenschap een rol spelen die soms haaks staat op het streven naar emancipatie van de mens. Het verlichtingsideaal van de filosoof Immanuel Kant om mensen zťlf te laten denken staat aan de wieg van de moderne wetenschappen. Mensen laten het denken echter makkelijk over aan de wetenschap en laten zich vervolgens verleiden door de aantrekkelijke producten die de wetenschap ons steeds weer voortovert. Uiteraard moet de wetenschap zich hiertegen verzetten. Martine Delfos trekt in haar bijdrage aan de serie dan ook ten strijde tegen het vele misbruik dat in onze tijd van de wetenschap gemaakt wordt. Zij ontmaskert de wetenschappelijke loverboy die de wetenschap als instrument gebruikt om de onwetende cliŽnt te manipuleren.

Download

PDF, 172kB

 

Titel

Puberteit - Zelfbeschadiging

Publicatie

Internet, www.oudersonline.nl, december, 2005

Omschrijving

Zelfbeschadiging, ook wel automutilatie genoemd, kent vele verschijningsvormen en kan vele oorzaken hebben. In dit artikel beperk ik mij tot zelfbeschadiging bij pubers.

Download

PDF, 148kB

   terug naar boven 


> Autisme

Titel

Prevalence of Autism Spectrum Disorders in Ecuador: A Pilot Study in Quito

Publicatie

Journal of Autism and Developmental Disorders

Omschrijving

Abstract of the article published in the Journal of Autism and Developmental Disorders (JADD) about research performed in Ecuador, available in open access: This research presents the results of the first phase of the study on the prevalence of pupils with Autism Spectrum Disorder (ASD) in regular education in Quito, Ecuador. One-hundred-and-sixty-one regular schools in Quito were selected with a total of 51,453 pupils. Prevalence of ASD was assessed by an interview with the rector of the school or its delegate. Results show an extremely low prevalence of 0.11% of pupils with any ASD diagnosis; another 0.21% were suspected to have ASD, but were without a diagnosis. This low prevalence suggests that children and adolescents with ASD are not included in regular education in Quito. These results are discussed in the light of low diagnostic identification of ASD and low inclusion tolerance.

Download

PDF, 637kB

 

Titel

"kijk naar mijn talent"

Publicatie

Tijdschriftartikel, AOB, Het Onderwijsblad, mei, 10 , p.38-43, 2015

Omschrijving

 

Download

PDF, 2,22MB

 

Titel

Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief

Publicatie

Tijdschriftartikel, GZ Psychologie, december, 8 , p.10-15, 2012

Omschrijving

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn moeilijk te doorgronden, onder andere omdat het voor ieder individu verschillend is. Ondanks de uitvoerige onderzoekstraditie wordt het nog steeds weinig begrepen. De DSM-5 en de ICD-11 slaan nieuwe wegen in met voor- en nadelen voor autisme. Inmiddels laat nieuw onderzoek zien, onder andere hersenonderzoek, dat het denken over autisme een andere koers in zou moeten slaan, namelijk die van autisme als een ‘vertraging’ in plaats van een ‘defect’. Deze paradigmashift heeft grote gevolgen voor de diagnostiek, opvoeding en behandeling, waardoor we zouden kunnen spreken van een doorbraak, zo niet een revolutie met betrekking tot autismespectrumstoornissen. Hoewel veel theorieŽn een bijdrage hebben geleverd aan het inzicht in autisme, leveren ze ieder slechts een stukje van de puzzel. Er zijn overkoepelende theorieŽn nodig en behandelingen vanuit het nieuwe perspectief. Er is op dit moment slechts ťťn theorie die overkoepelend is en uitgaat van vertraging, en die recht doet aan de fundamentele diversiteit van autismespectrumstoornissen; dat is de theorie van het Socioschema met de MAS1P, de Mental Age Spectrum within 1 Person, met als kern een vertraagde en versnelde ontwikkeling tegelijk.

Download

PDF, 212kB

 

Titel

Autisme: het socioschema als verklaringsmodel

Publicatie

Tijdschriftartikel, WTA, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, augustus, 2 , p.20-34, 2002

Omschrijving

Artikel waarin het socioschema wordt gepresenteerd als verklaringsmodel ten opzichte van de theorie van de Centrale Coherentie, de Theory of mind en de Planning and executive function.

Download

PDF, 163kB

   

Titel

Boekbespreking van The essential difference. Men, women, and the extreme male brain van Simon Baron-Cohen

Publicatie

Tijdschriftartikel, WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, december, 3, p.116-117, 2003

Omschrijving

Boekbespreking van het nieuwe model van Simon Baron Cohen (Het E-S-B-model) vergeleken met het model van het socioschema.

Download

PDF, 26kB

   

Titel

Autisme als leergemeenschap

Publicatie

Tijdschriftartikel, Engagement met Autisme (van het NVA), Jrg.31, nr.1, februari 2004, p.12-14.

Omschrijving

Artikel over het bezoek aan het autismecentrum in Lima, Peru van Liliana Mayo. Van de werkwijze van dit centrum kunnen we nog veel leren! 

Download

nog niet beschikbaar

 

Titel

Informatie betreffende relatietherapie aan paren met een partner met het syndroom van Asperger

Publicatie

geschreven in 2004, niet gepubliceerd

Omschrijving

Relatietherapie aan mensen met autisme. Op verzoek van universiteit Nijmegen heeft Martine Delfos wat uitgangspunten voor relatietherapie met paren met een partner met ASS opgezet. Het is een korte notitie, maar misschien al behulpzaam, vandaar dat het op het net gezet wordt. Het is niet gepubliceerd, want daar zou het uitgebreider voor uitgewerkt moeten worden.

Download

PDF, 90kB

   terug naar boven 


> Computer

Titel

Geef computerkinderen een eierwekker

Publicatie

Krantenartikel, NRC Handelsblad,  5 februari, jaargang 37, nr. 106, Opinie blz. 7, 2007

Omschrijving

Ouders moeten hun kinderen van jongs af aan leren omgaan met internet en met het verslavende aspect ervan.

Download

PDF, 8kB

 

Titel

Jij bent dood, daar krijg ik mooi 150 punten voor!

Publicatie

Tijdschriftartikel, TJJ, Tijdschrift voor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening, Jrg.6, nr.9, september 1994, p. 9-13.

Omschrijving

Artikel over de invloed van computerspellen op de morele ontwikkeling, wat nog steeds niet aan actualiteit heeft ingeboet.

Download

PDF, 94kB

 

Titel

De computer als hulpmiddel in de spelkamer

Publicatie

Tijdschriftartikel, Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, jaargang 8, nummer 6, december 1992

Omschrijving

De computer biedt vele, individueel aan te passen mogelijkheden in de spelkamer. De bedoeling van dit artikel is het bespreken van een aantal toepassingen van de computer als onderdeel van de speltherapeutische praktijk.

Download

PDF, 86kB

   terug naar boven 


> Eetstoornissen

Titel

Reasoning about Adaptive Dynamical Systems in the Analysis of Eating Regulation Disorders

Publicatie

Hoofdstuk in boek, Proceedings of the 25th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2003

Omschrijving

Van het model onder De lijn kwijt is een computersimulatie gemaakt. Het werd gepresenteerd in Boston, juli-augustus 2003, op de Annual Meeting Cognitive Sciences.

Download

PDF, 427kB

  

Titel

Eetstoornissen

Publicatie

Internet, www.kennisnet.nl, 2003

Omschrijving

Een algemeen artikel van Martine Delfos over eetstoornissen.

Download

PDF, 83kB

   terug naar boven 


> Sekseverschillen, verschillen tussen mannen en vrouwen

Titel

De ontmannelijking van de man

Publicatie

Tijdschriftartikel, PIP, Pedagogiek in Praktijk, juni, 1, p.8-13, 2001 

Omschrijving

Artikel over de positie van de man en mannelijke eigenschappen.

Download

PDF, 336kB

 

Titel

Boekbespreking van The essential difference. Men, women, and the extreme male brain van Simon Baron-Cohen

Publicatie

Tijdschriftartikel, WTA, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, december, 3, p.116-117, 2003

Omschrijving

Boekbespreking van het nieuwe model van Simon Baron Cohen (Het E-S-B-model) vergeleken met het model van het socioschema.

Download

PDF, 26kB

 

Titel

Een jongen is geen meisje

Publicatie

Tijdschriftartikel serie School: Leren en Opvoeden, De wereld van het jonge kind, februari, p. 185-186, 2004

Omschrijving

Artikel over sekseverschillen in het onderwijs.

Download

PDF, 110 kB

 

Titel

Vrouw in de wetenschap moet vooral zichzelf durven zijn

Publicatie

Tijdschriftcolumn, NWO Hypothese, april, 2, p.11, 2005

Omschrijving

 

Download

PDF, 345kB

 

Titel

Seksespecifieke verwaarlozing

Publicatie

Tijdschriftartikel, PIP, Pedagogiek in Praktijk, april, 24, p.8-11, 2005

Omschrijving

Emancipatie en de consequenties voor de hulpverlening.

Download

PDF, 150kB

 

Titel

OESTROGEEN - TESTOSTERON: 1 - 0 Meisjes vs. jongens: ze mogen verschillen

Publicatie

Krantenartikel, De Standaard, 19, 20 september, 2015

Omschrijving

 

Download

PDF, 938kB

   terug naar boven 


> Gespreksvoering

Titel

'Als je je kind wilt laten lopen, moet het vuur aan.'

Publicatie

Nieuwsbrief NKO (Nederlandse Katholieke vereniging van ouders), december, p.2-3,  2008

Omschrijving

Artikel over het omgaan met 'niet vooruit te branden' pubers.

Download

PDF, 302kB

 

Titel

Communiceren is contact

Publicatie

Tijdschriftartikel, De wereld van het jonge kind, juni, p. 300-303, 2006

Omschrijving

Artikel over communiceren met kinderen.

Download

PDF, 209 kB

 

Titel

Luister je wel naar mŪj?  

Publicatie

Hoofdstuk in boek, Participatief werken in de jeugdhulpverlening, Rudi Roose Red.: Acadamia Press, Gent, p53-68, 2004  

Omschrijving

In het boek uitgegeven n.a.v een congres in Lokeren ( BelgiŽ) op 13 juni 2003, verscheen het hoofdstuk Luister je wel naar mŪj? waarin communiceren met jonge kinderen beschreven staat.  

Download

PDF, 110kB

 

 

Titel

Communiceren met pubers

Publicatie

geschreven in 2004, niet gepubliceerd

Omschrijving

In mei 2004 werd in de Abdij van Postel, BelgiŽ, een symposium gewijd aan het werk van Martine Delfos over communiceren met kinderen en jeugdigen, specifiek communiceren met pubers.
Martine Delfos schreef daarvoor een artikel, waarin materiaal uit haar (toen nog te publiceren) boek over communiceren met pubers verwerkt is: Ik heb ook wat te vertellen. Gespreksvoering met pubers en adolescenten.

Download

PDF, 88kB

 

   terug naar boven 


> Kinderrechten

Titel

The developmental damage to children as a result of the violation of their rights

Publicatie

Hoofdstuk in boek, Developmental and Autonomy Rights of Children; Empowering Children, Caregivers and Communities, J.C.M. Willems (Red.), Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia, 2002.

Omschrijving

In dit boek is een hoofdstuk verschenen van Martine F. Delfos over de schade die wordt toegebracht aan ontwikkeling van kinderen door schending van kinderrechten.

Download

PDF, 225kB

   terug naar boven 


> Onderwijs

Titel

Passend Onderwijs: via laptop thuis in de klas

Publicatie

Tijdschriftartikel, Balans, 4, p. 22-23, 2015.

Omschrijving

Interview in tijdschrift Balans over het inzetten van de webchair voor kinderen die thuiszitten omdat de schoolgang niet meer mogelijk was. Dit inzetten gebeurt begeleid door onderzoek. De pilot geeft hoopvolle resultaten.

Download

PDF, 51kB

 

Titel

Een noodkreet van een docent basisschool over de medicalisering van het onderwijs.

Publicatie

Dominique Kronenburg, 2013.

Omschrijving

Het onderwijs staat onder druk, in augustus moet Passend onderwijs worden doorgevoerd, maar wat betekent dit naar alle diagnoses en rugzakjes die er inmiddels zijn? Dominique Kronenburg, leerkracht basisschool schrijft een oproep aan haar collega’s.

Download

PDF, 289kB

   terug naar boven 


> Mediainvloed

Titel

Opvoeden in het virtuele milieu

Publicatie

Krantenartikel, Antilliaans Dagblad, 28 februari, 2015.

Omschrijving

 

Download

PDF, 1,03MB

 

Titel

Virtueel Leven Enschede

Publicatie

Tijdschrift Sozio, 2007 - heden

Omschrijving

Het project Virtueel Leven Enschede. Hett project heeft als doel een gezonde virtuele ontwikkeling mogelijk te maken voor jeugdigen. In de komende afleveringen van Op stap met beschrijft Delfos de voortgang van het project. Kijk voor meer informatie over Virtueel Leven Enschede ook op www. sociaaldigitaal.nl en www.sozio.nl

Download

Ga naar de Sozio pagina door hier te klikken

 

Titel

Seks in de media maakt jongeren tot pimps en bitches

Publicatie

Internet, www.medialog.blogspot.com, 2007.

Omschrijving

Seks is overal, op radio, tv maar vooral ook op internet. Psychologe Martine Delfos slaat alarm over de jonge leeftijd waarop kinderen met seks worden geconfronteerd. Ze krijgen volgens haar niet alleen een vertekend beeld van seks en liefde, ook raakt hun lichamelijke ontwikkeling verstoord.

Download

Link

 

Titel

Als kinderen naar seks kijken

Publicatie

Internet, www.ouders.nlOuders Online, februari, 2006.

Omschrijving

Wat is de invloed van het kijken naar seks in de media op kinderen? Is er reden om ons zorgen te maken? In een tweetal artikelen wordt hier nader op in gegaan.

Download

Link deel 1: Wat is seks?
Link deel 2: Is kijken naar seks schadelijk voor kinderen?

 

Titel

Mediaconferentie

Publicatie

Verslag, Mediaconferentie, februari, 2006.

Omschrijving

De invloed van gewelddadige en seksueel getinte clips/ tv-programma’s op het gedrag van jongeren.

Download

PDF, 122kB

 

Titel

Seks in de media: voorlichting of oplichting

Publicatie

Internet, www.medialog.blogspot.com, 2005.

Omschrijving

Psychologe Martine Delfos is van mening dat jongeren worden overspoeld met seks en noemt de rol van de media hierbij niet 'voorlichting', maar 'oplichting'. De media proberen volgens haar iets neer te zetten wat de werkelijkheid niet is. Ze wil een kruistocht te beginnen tegen de seksualisering in de media want ze vindt dat dit te veel negatieve invloeden heeft: seks in de media bevordert seksualiteit in kinderen en tieners krijgen een vertekend beeld van seksualiteit en relaties. Lees het verhaal dat gepubliceerd werd in EO’s Visie.Lees het verhaal dat gepubliceerd werd in EO’s Visie.

Download

Link

 

Titel

Jij bent dood, daar krijg ik mooi 150 punten voor!

Publicatie

Tijdschriftartikel, TJJ, Tijdschrift voor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening, Jrg.6, nr.9, september 1994, p. 9-13.

Omschrijving

Artikel over de invloed van computerspellen op de morele ontwikkeling, wat nog steeds niet aan actualiteit heeft ingeboet.

Download

PDF, 94kB

 

Titel

De computer als hulpmiddel in de spelkamer

Publicatie

Tijdschriftartikel, Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, jaargang 8, nummer 6, december 1992

Omschrijving

De computer biedt vele, individueel aan te passen mogelijkheden in de spelkamer. De bedoeling van dit artikel is het bespreken van een aantal toepassingen van de computer als onderdeel van de speltherapeutische praktijk.

Download

PDF, 86kB

   terug naar boven 


> Seksualiteit

Titel

Door je kind betrapt bij vrijen

Publicatie

2008, niet gepubliceerd.

Omschrijving

Artikel over het omgegaan met de situatie dat je door je kind betrapt wordt bij het vrijen.
Download PDF, 9kB

 

Titel

Seksuele oplichting. Je weg vinden in het seksuele oerwoud

Publicatie

Artikel in jaarboek, Jongeren en seksualiteit, Janusz Korczak Stichting, Amsterdam: Uitgeverij Narratio, 2003

Omschrijving

In dit jaarboek is een hoofdstuk verschenen over de betekenis van seksuele voorlichting en de invloed van media op de ontwikkeling van seksualiteit bij kinderen en jongeren. Hier is de aangepaste versie van dit hoofdstuk te downloaden.
Download PDF, 38kB

   

Titel

De ontwikkeling van intimiteit. Een ontwikkelingspsychologisch model gekoppeld aan een model van de gevolgen van seksueel misbruik

Publicatie

Tijdschriftartikel, Tijdschrift voor seksuologie, , Jrg.18, nr. 4, december 1994, p.282-192.

Omschrijving

Het artikel is inmiddels in een Engelse versie met de recentste wetenschappelijke inzichten submitted.
Download PDF, 139kB

 

Titel

Seks, moet je daarover praten?

Publicatie

Tijdschriftartikel serie: School: Leren en Opvoeden, De wereld van het jonge kind, december, p.117-120, 2004

Omschrijving

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met de wereld van het jonge kind. Grote en kleine vraagstukken worden hen voorgelegd en het is niet altijd eenvoudig om daarop in te gaan. Hoewel het hun taak is om met kinderen te communiceren, worden ze er in hun opleiding niet of nauwelijks in getraind. Op het spreken over moeilijke onderwerpen worden ze nauwelijks voorbereid.

Download

PDF, 177 kB

 

Titel

Sexual abuse is a problem promoted and sponsored by the media

Publicatie

Krantenartikel/internet, El Tiempo, 2005

Omschrijving

Interview with Martine Delfos. English and spanish version available.
Download HTML, 17kB

  

Titel

El abuso sexual es un problema que promocionan y patrocinan los medios de comunicaciůn

Publicatie

Krantenartikel/internet, El Tiempo, 2005

Omschrijving

Entrevista a Martine Delfos. English and spanish version available.
Download HTML, 17kB

   terug naar boven 


> Trauma

Titel

“Cultuurverschillen bestaan niet”

Publicatie

Tijdschriftartikel, KomZine 1, Personeelsblad OSB De regenboog, Jrg. 3, Oktober, p4-5, 2015

Omschrijving

 

Download

PDF, 316kB

   terug naar boven