CURSUSSEN

Van cursus naar leergang

Vanuit het PICOWO zijn in de loop der tijd verschillende cursussen ontwikkeld. Vanaf 2006 werden deze vanuit het PICOWO gegeven met Martine Delfos als docent. De cursussen vonden plaats op het PICOWO in Utrecht, in company of via overige aanbieders. Deze cursussen waren beperkt van omvang en waren nog niet systematisch gericht op opleiden vanuit het gedachtengoed van Martine Delfos.

Al langere tijd bestond het idee om een opleidingsinstituut op te richten om het werk van Martine Delfos te verspreiden. In 2013 is Delfos Academy opgericht op initiatief van Paul Roosenstein vanuit Uitgeverij SWP en Logavak Opleidingsgroep BV.

Inhoudelijk biedt Delfos Academy modules, cursussen en leergangen aan, gestoeld op de brede kennisbasis van haar naamgever, dr. M.F. Delfos. Het gaat hierbij om deskundigheidsontwikkeling voor professionals in sociale, pedagogische en psychologische beroepen.

Onderwerpen die beschreven en besproken worden, zijn onder andere:

- Communiceren pubers en adolescenten
- Communiceren met kinderen
- ASS / AutismeSpectrumStoornissen
- Ontwikkelingspsychologie voor pubers en adolescenten
- Onderwijs en internet
- Angst en psychosomatiek
- Grafische dossieranalyse

De activiteiten van Delfos Academy worden beheerd en verzorgd door Logavak.

Certicificering en accreditatie
Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV. Voor na- en bijscholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Logavak is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

BTW
Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

 

Kijk voor informatie over de verschillende programma onderdelen de folder: Delfos Academy programma 2018

Aanmelden voor programma onderdelen kan via de website van Delfos Academy: http://www.delfosacademy.com/

 

Dr. Martine F. Delfos blijft ook lezingen en trainingen over verschillende psychologische onderwerpen geven in binnen- en buitenland. Zie hiervoor de pagina agenda.