INSTITUTE / INSTITUUT / INSTITUT

Psychological Institute for Consultation, Education and Scientific Research
Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Institut Psychologique de Consultation, Education et Recherches Scientifiques


The PICOWO was founded by Dr. Martine F. Delfos in 1997 to bring together the scientific and educational work of a group of persons. In the menu on the left you will find more information on the projects by PICOWO. There will be a serie issued on the research projects by PICOWO / SWP.

Het PICOWO is in 1997 opgericht door Dr. Martine F. Delfos om onderwijs en wetenschappelijke activiteiten van een aantal mensen bij elkaar te brengen. In het menu aan de linkerzijde kunt meer informatie vinden over de lopende projecten van het PICOWO. Er zal een serie uitgegeven worden over de onderzoeken door PICOWO / SWP.

Le PICOWO a été fondé par Dr. Martine F. Delfos en 1997 pour rassembler les efforts scientifiques et didactiques d'un groupe de personnes. Dans le menu à gauche vous pouvez trouver plus d'informations des projects du PICOWO. Une série sera issue des projects par PICOWO / SWP.


Flyer publications / folder boeken publicaties

Link to / naar overzicht PICOWO serie


Board / Bestuur / Direction:

Dr. Martine Delfos; psychologist, Visiting Prof. International University of Sarajevo, IUS, Visiting Prof. Universidad Central del Ecuador, Quito/Ecuador.
Dr. Theo Hindriks; psychologist.
Prof. Dr. Dick Swaab; neuroscientist, professor at Harvard University, professor at Oxford University, professor at Amsterdam University.
Prof. Dr. Henk Bos; emeritus professor chemistry.
 


The website has been updated:


Deze website is voor het laatst bijgewerkt op:


Ce site est actualisé le: